Prodáváte dům, či byt, který jste financovali hypotékou? A nebo jen chcete předčasně splatit úvěr a přemýšlíte jak se vyhnout sankcím? Od prosince 2016, kdy vstoupil v platnost Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, je pro vás situace více příznivá než dříve. I tak se ale místy poplatkům nevyhnete.

Kdy nic platit nebudu?

Podle třetího odstavce § 117 výše zmíněného zákona po vás věřitel (tj. banka) nesmí požadovat žádné poplatky, pokud je předčasné splacení provedno:

a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,

b) u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,

c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,

tzn. kdykoli mimo dobu fixace a to i u úvěrů uzavřených před platností tohoto zákona

d) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby podle § 102 odst. 3,

tzn. v případě, že vám skončí fixace, máte 3 měsíce na splacní bez poplatku

e) u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení,

f) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

tzn. že jednou za rok můžete splatit až 1/4 hypotéky – za 4 roky ji tak můžete bezplatně splatit celou

Jak je to se sankcí za splacení při prodeji nemovitosti?

Při předčasném splacení hypotéky z důvodu prodeje nemovitosti má banka právo si účtovat sankce maximálně ve výši 1 % z předčasně splacené částky ale i tak nejvýše 50 000,- Kč.

Podmínkou předčasného splacení je trvání hypoteční úvěrvé smlouvy minimálně 24 měsíců.

Od kdy se na mne vztahují nová pravidla?

Nová pravidla o předčasném splacení se vztahují na všechny úvěrové smlouvy uzavřené po 1. 12. 2016. U starších smluv začínají platit od nové fixace a nebo u smluv bez fixace od 1. 12. 2016, jak již bylo zmíněno výše.

Co když banka bude zdržovat a já kvůli tomu propásnu termíny?

Na to bylo v zákoně myšleno také. Banka je povinna vám poskytnout potřebné informace bez zbytečného odkladu. Podrobně to definuje šestý odstavec § 117 – viz +

(6) Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení

a) vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,

b) údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele podle odstavce 2 s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet a

c) informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 3.

Jaké jsou další přínosy nového zákona?

Jednak je definováno, že maximální výše náhrady (sankce) kterou si banka účtuje nesmí přesáhnout výši úroků, které byste zaplatili, kdybyste čekali do konce fixace.

Zároveň jsou definovány informace, které má poskytovat návrh či kalkulace podmínek úvěru, takže je mnohem jednodušší porovnat nabídky jednotlivých bank.

Co když mám ale starou smlouvu s fixací před 1. 12. 2016?

Pokud máte smlouvu podle starých podmínek, výše sankce bude záviset na tom co máte ve smlouvě.

Na koho se můžu obrátit, když potřebuji poradit?

Klidně se můžete obrátit na nás. Probereme vaši současnou situaci a pomužeme vám najít nejlepší řešení.

— Kontaktovat s dotazem —