Pořizujete družstevní byt a nevíte, jak na daně? Nebo jste prodali a nejste si jisti, zda příjmy přiznávat. Zde je krátký přehled daní souvisejících s družstevním bytem.

Daň z nabytí nemovitosti

U této daně, je řešení jednoduché. Daň se týká převodu (resp. nabytí) vlastnických práv k nemovitosti. Vy jste však nabyli pouze členská práv v družstvu. Vlastníkem nemovitosti zůstává i nadále družstvo. Daň se tedy neplatí.

Daň z nemovitosti

V souvislosti s předchozím se nabízí odpověď, že ani tato daň se vás netýká. Je to pravda, ale jen napůl. Roční daň z nemovitosti hradí vlastník – v tomto případě družstvo. To vám ji ale započítá do měsíčního poplatku, takže v podstatě ji platíte vy. Nemusíte se ale o nic starat, prostě jen uhradíte měsíční platbu.

Daň z příjmu

Příjem z prodeje družstevního podílu spadá do § 10 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. Pokud jste byli vlastníky družstevního podílu déle než 5 let, pak je tento příjem od daně osvobozen a daňové přiznání je nutno podávat jen v případě, že příjem přesáhne částku 5 000 000,- Kč. Pokud jste byt zdědili, u osobního vlastnictví by se do pětileté lhůty započítávala i doba, po kterou byt vlastnil předchozí majitel. U družstevního bytu to však neplatí a celou dobu musíte být vlastníkem podílu vy.

Pokud se pětiletou podmínku nepodaří splnit, je potřeba podat daňové přiznání podobně jako v případě běžného prodeje bytu v osobním vlastnictví a příjem zdanit. Podrobnější informace k podávání daňového přiznání při prodeji bytu v osobním vlastnictví najdete v článku http://www.remaxpro.cz/dan-z-prijmu-i/

V každém případě doporučujeme konzultovat vaši konkrétní situaci se svým daňovým poradcem nebo přímo na finančním úřadě.